YENBAI LANSCAPE DESIGN

THIẾT KẾ – QUY HOẠCH CẢNH QUAN KHU NGHỈ DƯỠNG CUỐI TUẦN TẠI YÊN BÀI- BA VÌ!

 

FARMING đưa ra bản phân tích các phân vùng ảnh hưởng thị giác dựa vào đó để định vị các chức năng của công trình. Vùng lớn thì dành cho công năng công cộng, vùng nhỏ thì công năng riêng tư hơn. Từ đó xác định hướng nhìn vào công trình để tạo ra các khoảng không gian đóng mở.

Tiếp theo, làm rõ các lưu tuyến, trục thị giác chính để xác lập và giới hạn nên cấu trúc không gian ứng với từng phần vùng. Chúng tôi tiếp cận dự án dựa trên 03 nguyên lý :

  • Nguyên lý 1: Chia toàn khu thành từng phần nhỏ, sao cho tỷ lệ độ lớn của mỗi phần phải tỷ lệ thuận với tiềm năng không gian của phần đó.
  • Nguyên lý 2: Công năng bố trí cho từng phân khu phải phù hợp với tỷ lệ độ lớn tương đương với tính chất khống chế không gian rộng của nó.
  • Nguyên lý 3: Dùng đóng mở không gian để làm tăng thêm sự khác biệt vốn có về tiềm năng ban đầu của từng phân khu. Phân khu nào đã là chính thì càng phải rõ ràng, phân khu nhỏ thì thu lại khiêm nhường hơn.

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:

+ Tên tác phẩm: BAVI HOUSE

+ Thể loại: Nhà xây mới & thiết kế cảnh quan

+ Địa chỉ: Xã Yên Bài, Huyện Ba Vì, Hà Nội

+ Năm hoàn thành:2022

+ Diện tích khu đất: 4000m2

+ Số tầng: 1 tầng/ Tổng diện tích sàn: 240m2

 

 

 

 

 

Translate »