Du an 1710

Được biết, bạn giành được học bổng ở Ý, thực tập nhiều nước khu vực châu Âu, tiếp cận kiến trúc hiện đại, chất “nhà nông” trong bạn có chuyển biến so với trước?

Tôi tốt nghiệp kiến trúc và quy hoạch của ĐH Xây dựng Hà Nội, nhưng khi giành được học bổng tại Ý, lại là ngành rất nhà nông là kỹ sư đất và môi trường. Dù khác kiến thức nền, nhưng khi xin học bổng, tôi trình bày các công trình kiến trúc sẽ bền vững và gắn bó với con người hơn nhờ yếu tố môi trường, vậy là được nhận.

Khi học ở Ý, tôi có điều kiện thực tập, gặp gỡ tiếp xúc nhiều công trình kiến trúc vĩ đại, và thấy kiến trúc sư ở đó họ được hỗ trợ bởi kỹ thuật vô cùng hiện đại, có thể làm thơ bằng kết cấu được. Việt Nam không thể theo vì nền tảng công nghiệp phụ trợ không dễ đáp ứng. Nhưng khi đi thăm các công trình quy mô nhỏ hơn, gần gũi, cổ kính ở các làng quê của họ, cảm xúc thăng hoa lắm vì thấy chất quê ấy mới chính là nơi làm nghề, phát triển nghề cho bản

 

Translate »